Finále šk. ligy

Upravené: utorok, 28. jún 2022

Dňa 21.06. 2022 vyvrcholila finálovými zápasmi Školská liga vo futbale. Triedne kolektívy, ktoré sa do súťaže zapojili bojovali počas školského roka o postup do finálového turnaja. Družstvá nemohli naplniť celý harmonogram a odohrať všetky predpísané zápasy, nakoľko tieto boli obmedzené rozsahom covidových opatrení.

Do záverečného turnaja nakoniec postúpilo 5 družstiev z tried I.A, I.C, II.A, II.C, III.A, III.C . Finále sa odohralo systémom každý s každým 2 krát 12 minút. Chlapci  aj napriek úmornému teplu, keď slniečko neúprosne žiarilo celý deň,  nastúpili s odhodlaním odovzdať všetky sily a svoje športové umenie, aby získali titul „majstrov“ našej školy v malom futbale Najlepšie sa darilo žiakom I.A.  Druhé miesto obsadila trieda III.C a  tretie miesto patrí žiakom I.C triedy.  Odmenou pre všetkých boli drobné cukrovinky, voľný deň v škole ,radosť z pohybu a strelených gólov. Vyhodnotený bol aj najlepší strelec Samuel Barilla z I.A triedy, ktorý si za 30 gólov odniesol na pamiatku športové tričko.

Verím, že táto súťaž mala zmysel, priniesla žiakom uspokojenie a zmysluplné využitie voľného času. Škoda, že sa do súťaže nezapojili všetky triedy. Nech im je tento ročník motiváciou tak, aby v budúcom školskom roku bolo zapojenie tried  100 percentné.

Mgr. Eva Trajčíková

z akciez akciez akcie