Literárny kvíz

Upravené: piatok, 3. máj 2013

Svoje nadobudnuté vedomosti, sústredenosť, pozornosť, zručnosť a schopnosť spolupráce s inými v skupine si vyskúšali žiaci maturitných ročníkov. Dňa 30. apríla 2013 sa uskutočnil už 4. ročník súťaže s názvom Literárny kvíz.

Hra nie je len zdrojom zábavy, ale aj prostriedkom učenia, podnecuje aktivitu, fantáziu a spôsobuje radosť. Pozitívne vplýva aj na motiváciu, pomáha osvojovať, zdokonaľovať a fixovať vedomosti. Účastníci v hre museli prekonávať prekážky v podobe otázok z jednotlivých literárnych období (antickej literatúry, klasicizmu, romantizmu, realizmu, ale aj zo slovenskej poézie po r. 1945), vedieť sa rýchlo orientovať v texte, slovách, vetách, pohotovo nachádzať odpovede z literárnej teórie, tvoriť a priradiť autorov k dielam. Žiaci spoločnými silami otázky zvládli, ale presvedčili sa, že na maturitnú skúšku sa musia pripraviť zodpovedne a svedomito, pretože budú odpovedať už len samostatne. Všetkým súťažiacim blahoželáme a hlavne maturantom prajeme veľa úspechov a chuti do učenia.
Výsledky:
1. miesto – tím v zložení: A. Nadebská, R. Grivalský, D. Poláček, P. Susa (žiaci IV.A)
2. miesto – tím v zložení: L. Matoniak (II.NŠ), M. Čarnogurský (II.NŠ), M. Galica (V.E)
3. miesto – tím v zložení: L. Ploščica, L. Václav, P. Brutovský (žiaci II.NŠ)

1. miesto2. miesto3. miesto

Mgr. A. Vaverčáková