Koncert "Bezsvedomie"

Upravené: piatok, 31. január 2014

Vo štvrtok 30. 01. 2014 bolo skrátené vyučovanie a všetci žiaci školy sa po tretej vyučovacej hodine spolu s pedagógmi pešo presunuli z Matejoviec do budovy Mestského úradu v Poprade, kde sa konal pri príležitosti ukončenia prvého polroku školského roku 2013/14  výchovný koncert pod názvom „Bezsvedomie“.

Koncert bol zameraný na problémy intolerancie, šikanovania a agresivity tínedžerov , kritizoval morálnu plytkosť reality show a nevhodných produktov vo forme nemorálnych „celebrít“. Poukazoval na nenahraditeľnú úlohu rodiny pri výchove mladého človeka a apeloval na to , aby sa úcta človeka k človeku nestávala iba pojmom.

Podujatie bolo na vysokej úrovni a po jeho ukončení sa žiaci a pedagógovia zhodli, že odkaz koncertu, ktorý odznel v hovorenom slove ale aj v samotných piesňach je potrebné preniesť do života nás všetkých.

Ing. Mariana Vdovjáková


z koncertuz koncertu

z koncertuz koncertuz koncertu