Z Dňa otvorených dverí

Upravené: streda, 3. december 2014

Minulý týždeň sme pripravili pre deviatakov Deň otvorených dverí. Žiakom sme prezentovali, aké majú možnosti štúdia v našej škole,  aktivity a projekty školy. Videli všetky naše odborné učebne, telocvičňu, posilňovňu, minihrisko s umelým trávnikom, ktorý bol už zasnežený, jedáleň, internát, cvičné pole energetiky a dielne na odbornom výcviku. V odborných učebniach na teoretickom vyučovaní aj na odbornom výcviku sa žiaci mohli bližšie oboznámiť s jednotlivými profesiami a videli ukážky práce na moderných zariadeniach.

Zo zamestnávateľov sa na Dni otvorených dverí sa zúčastnili aj zástupcovia VSD, ktorí sú našimi dlhoročnými partnermi. Žiakov informovali o našej spolupráci, o možnostiach uplatnenia po skončení školy, ale prezentovali aj elektromobilitu, ktorá sa rozvíja aj u nás na Slovensku. Žiaci si mohli vyskúšať aj jazdu na elektrobicykli. Tiež im, ale aj naším žiakom predstavili merací voz, ktorý je určený na diagnostiku a vyhľadávanie porúch káblových vedení.

Veríme, že sme žiakom pomohli pri ich výbere ďalšieho štúdia.

Ján Furcoň

Deň otvorených dveríprezentácia VSDpríprava elektrobicykla

merací vozDeň otvorených dverí