Turbína v Kežmarku

Upravené: pondelok, 29. jún 2015

Dňa  12. júna 2015 sa naši študenti z 1.A triedy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni Turbína v Kežmarku.

Na úvod exkurzie sa žiaci od správcu elektrárne p. Chlebovca dozvedeli niečo z histórie vzniku vodnej elektrárne, ktorá bola postavená a uvedená do prevádzky ešte za Rakúsko – Uhorskej monarchie v roku 1910. Táto malá vodná elektráreň vyrába elektrickú energiu do dnes, ktorú distribuuje do celoslovenskej elektrifikačnej siete.

Žiaci si počas exkurzie upevnili už získané vedomosti z výroby elektrickej energie ako aj z konštrukcie generátora.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurzie