Deň otvorených dverí

Upravené: streda, 16. december 2015

Druhý decembrový týždeň sme pre žiakov základných škôl pripravili Deň otvorených dverí. Žiaci v úvode dostali dôležité informácie o možnostiach štúdia v študijných aj učebných odboroch, ale aj o aktivitách a projektoch školy. Potom si prezreli priestory školy, kde sme im v odborných učebniach predviedli moderné učebné pomôcky aj špičkovú meraciu techniku.

Na odbornom výcviku videli činnosti žiakov jednotlivých odborov v odborných učebniach – inteligentné inštalácie, mechatroniku, programovanie mikroprocesorov a PLC, programovanie a prácu na CNC, či učebňu energetiky.

Veríme, že táto návšteva im pomohla pri výbere školy.

Ján Furcoň