A už praxujeme

Upravené: pondelok, 24. október 2011
Počas prvého pracovného týždňa sa študenti pomaly zoznamovali so svojimi pracoviskami, na ktorých sa na svoje potešenie zaoberali opravou poškodených aj ojazdených áut a kontrolou technickej spôsobilosti nových áut.
Samozrejme to všetko pod dozorom svojich majstrov, ktorí im najprv ukázali, čo majú robiť a po menších dorozumievacích problémoch na začiatku týždňa sa už žiaci osmelili a okrem mimiky a gestikulácie sa čoraz viac snažili komunikovať v nemeckom jazyku.
      Vo svojich denníkoch, ktoré si píšu každý deň, uviedli, že  sa s nimi majstri "bavia" ako so seberovnými a majú o nich záujem. Študentom sa páči, čo na praxi robia a takmer každý z nich má svojho majstra. K negatívam podľa nich patrí trochu dlhá cesta ráno do práce a tým potrebné skoršie vstávanie.