Leonardo da Vinci 2010

Odborná stáž študentov prebiehala v meste Leipzig ( Nemecko) vo firme Volkswagen, kde si naši  desiati študenti 3. ročníka študijného odboru mechanik – mechatronik prehĺbili teoretické vedomosti z automatizácie a mechatroniky. Cieľom mobilitného projektu bolo  získanie odborných skúsenosti, osvojiť si spoločenské normy krajiny Európskej únie,   získať skúsenosti s prácou v cudzej krajine, zdokonaliť sa v nemeckom jazyku, oboznámiť sa  nielen s históriou a kultúrou  krajiny, ale spoznať aj mentalitu ľudí v danej krajine.

Názov článku:

Prvý víkend v Lipsku

Začiatok stáže

A už praxujeme

V hoteli

V ZOO a Lichtfest

Návšteva Drážďan

Niečo z praxe

Návšteva interaktívného múzea a opery

Malé zmeny na praxi

Posledný víkend v Lipsku

20. výročie Európskeho domu

Záver praxe v servisoch

Certifikáty a rozlúčka

Diseminácia projektu

Diseminácia projektu

Upravené: pondelok, 24. október 2011

     Projekt "Elektropneumatické systémy v mechatronickej praxi", ktorý prebiehal od 1. októbra do 30. októbra v nemeckom Lipsku sa dostal do záverečnej fázy.

Certifikáty a rozlúčka

Upravené: pondelok, 24. október 2011

     Všetko má svoj začiatok a koniec. A tak aj náš mesačný pobyt v Lipsku skončil a my sme  tu dnes zažili posledný deň. Zajtra odchádzame. A ako ten dnešný deň vyzeral? 

Záver praxe v servisoch

Upravené: pondelok, 24. október 2011

     Utorok a streda boli pre našich stážistov posledné dva dni v autoservisoch firmy Volkswagen. Utorok bol predsa trochu iný, ako ostatné pracovné dni, pretože sa na pracoviská prišla pozrieť pani riaditeľka so zástupcom, aby si vypočuli od šéfov obidvoch autoservisov a jednotlivých majstrov, ako naši študenti celý mesiac pracovali, ako sa správali a spoločne komunikovali.

20. výročie Európskeho domu

Upravené: pondelok, 29. august 2011

Posledný pracovný týždeň začal pre stážistov slávnostne. V pondelok nešli do práce, pretože boli pozvaní na oslavu 20. výročia založenia Európskeho domu, kde mali aj spoločné vystúpenie s poľskými stážistami. 

Posledný víkend v Lipsku

Upravené: pondelok, 29. august 2011

Za nami je posledný víkend. Ten bol v očakávaní príchodu vedenia našej školy, ktorá bola pozvaná pri príležitosti 20. výročia založenia Európskeho domu v Lipsku, ktorý ja našou prijímajúcou organizáciou v projekte Leonardo da Vinci a zároveň vykonala monitoring projektu.