Diseminácia projektu

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     22. októbra 2011 bola ukončená stáž našich študentov projektu Leonardo da Vinci s názvom „Nové zručnosti elektrotechnikov za hranicami Slovenska“.

     27.10.2011 prebehla diseminácia projektu, na ktorej sa zúčastnili študenti vyšších ročníkov. Pani riaditeľka na úvod zhodnotila účinkovanie našich študentov v elektrotechnických firmách v nemeckom Lipsku veľmi pozitívne. Študenti nemali najmenšie problémy, čo sa týka odbornosti a zručnosti pri realizovaní elektrických inštalácií, montáži záložných zdrojov, či satelitov. Najväčším problémom bola komunikácia v nemeckom jazyku, kde žiaci majú čo doháňať.

Ing. Bugárová, ktorá im vykonávala dozor, pripravila prezentáciu s celým prierezom ich pôsobenia a pobytu v Lipsku. Svoje zážitky a dojmy prezentovali samozrejme aj študenti. Pani riaditeľka v závere všetkým účastníkom stáže poďakovala a študentom odovzdala Europasy – Mobilita.
     Projekt bol úspešný a veríme, že bude motiváciou aj pre ostatných žiakov k učeniu cudzích jazykov.

Ing. Ján Furcoň