Prax v TES Vsetín

Upravené: streda, 26. jún 2013

Do spoločnosti TES Vsetín chodievame pešo popri rieke Bečva asi 20 minút. Prvý deň nás personálny manažér p. Visner oboznámil s riadením, štruktúrou aj chodom firmy. Pracuje tu okolo 800 zamestnancov a cca 90% produkcie tvorí export do zahraničia.

Samozrejme sme boli poučení o bezpečnosti práce, každý dostal čipovú kartu a pridelili sme žiakov jednotlivým majstrom. Pracujú na troch úsekoch. Štyria sú v navijárni, kde sa navíjajú statorové vinutia do asynchrónnych motorov pre firmu ABB. Žiaci tu elektrickým náradím odstraňovali lak z koncov vodičov cievok, lisovali oká na vývody vinutí, vkladali termistory do bužírok, ale aj vybaľovali statorové pakety a balili navinuté statory na export. Jeden žiak tu pracoval aj s ručným vysokozdvižným vozíkom.

Traja žiaci sú na úseku skúšobne, kde mali možnosť vidieť rozvodňu vn a vybavenie skúšobne. Preukázali tu svoju zručnosť aj v inej oblasti, keď demontovali železné brány a následne montovali iné.

Ďalší traja žiaci sú v navijárni, kde elektrickým náradím odizolovávali konce vodičov cievok statora generátora, ktoré následne zalisovali a po navlečení bužírok, cievky poprepájali a realizovali káblové vývody. V inom statore synchrónneho generátora vkladali cievky z profilových vodičov a následne osadzovali do drážok kliny proti uvoľneniu vinutia. Jeden z nich  bol jeden deň na úseku montáže a lakovne, kde bol oboznámený z výrobnou dokumentáciou a jej používaním. Dokumentáciu tlačil a následne triedil podľa rôznych špecifík. Ďalšie dni už pracoval na hladkom rotore synchrónneho generátora, kde okrem spomínaných činností bandážoval čelá sypaných vinutí budiaceho vinutia.

Žiaci sú s prácou spokojní a sa im páči prístup jednotlivých majstrov.

Ján Furcoň

poučenie o bezpečnostipráca v navijárniodizolovanie vodičovvkladanie klinovvkladanie klinovpráca na vinutí hladkého rotorainštalácia brány do skúšobne