EU Solidarity

Upravené: streda, 17. marec 2021

Ďakujeme, že sme boli súčasťou zasadnutia Euroscola Online 12. marca 2021. Nielen naši študenti, ale aj študenti z ostatných pozvaných krajín EÚ zohrali na podujatí mimoriadne dôležitú úlohu a prostredníctvom svojej aktívnej účasti položili otázku viceprezidentovi a expertom pozvaným na podujatie.

Táto skúsenosť bola pre študentov príjemná aj poučná.

Ing. Iveta Garbinská

z podujatiaz podujatiaz podujatia

z podujatiaz podujatiaz podujatiaz podujatia