Euroscola 2019

Upravené: pondelok, 3. december 2018

Téma: Kampaň „#tentorazidemvolit“ - prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť do EP
Projekt Európskeho parlamentu Euroscola sa stal pravidelnou súčasťou života našej školy na jeseň. Tento školský rok sme vybrali z ponúkaných okruhov tému nám najbližšiu. Aktivity súvisiace s danou témou prebiehali na pôde našej školy a v blízkom okolí školy. Upozornili sme na dôležitosť nepodliehať pasivite k eurovoľbám v máji 2019. Cieľom našej práce bolo spolupracovať v skupine, iniciovať spoluprácu k danej téme. Podnietiť mladých ľudí k účasti na európskych voľbách. O projekte a aktivitách sme informovali našich študentov prostredníctvom facebooku našej školy. Prinášame zhrnutie práce k projektu Euroscola 2019.

AKTIVITY
1. Výstup na Kriváň s europoslankyňou Monikou Beňovou
2. Diskusný seminár „Európska Únia a my“ – Európske informačné centrum Europe Direct Poprad – Ing.Peter Litavec, CSc.
3. Pieseň #Tentorazidemvolit
4. Videovizitka  #Tentorazidemvolit
5. Vytvorenie spoločného plagátu #Tentorazidemvolit  #EPvolby2019
6. Informačná kampaň #Tentorazidemvolit – živá reťaz

AKTIVITA 1 - Výstup na Kriváň s europoslankyňou Monikou Beňovou

Rok 2018 je rokom kedy sa viac dívame do minulosti ako inokedy. Je bohatý na udalosti a výročia, ktoré značne zmenili dejiny Slovákov. K tým najvýznamnejším patrí 100-sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a 100-sté výročie prijatia Martinskej deklarácie. Pripravili sme k tejto udalosti  výstup na Kriváň spoločne s europoslankyňou Monikou Beňovou.
Kriváň. Impozantný tatranský končiar, ktorý netreba špeciálne predstavovať. Pre mnohých symbol Slovákov – slovanstva.  Monika Beňová – poslankyňa Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku. Vždy ústretová k študentom a s úsmevom na tvári prijala naše pozvanie spoločne vystúpiť na náročnú celodennú túru. Náš výstup sme začali v sobotu (6.10.2018) o 7,00 hodine ráno zo Štrbského plesa od smerovníka pri hoteli Solisko. Počas výstupu sme diskutovali s europoslankyňou o všetkom možnom. Spoznali sme europoslankyňu Moniku Beňovú osobne a v  uvoľnenej atmosfére tatranskej krajiny sme sa dozvedeli o sebe vzájomne viac. Porozprávali sme sa o našich záujmoch, o vzdelávaní, o práci a o možnostiach uplatnenia sa v EÚ.

aktivity projektuaktivity projektuaktivity projektu

AKTIVITA 2 - Diskusný seminár  „Európska Únia a my“ – Európske informačné centrum Europe Direct Poprad – Ing.Peter Litavec, CSc.

Dňa 22.10.2018 sme v spolupráci s centrom EDIC Poprad zorganizovali diskusný seminár pre skupinu viac ako 40 študentov našej školy. Témou dvojhodinového seminára bola zamestnanosť mladých po skončení strednej školy na trhu práce SR aj EÚ. Seminár po úvodnej prezentácií o Europasse a o postupe pre získanie pracovného miesta vyústil do živej diskusie študentov na témy súčasnosti aj budúcnosti Európskej únie.

Dňa 05.11.2018 sme uskutočnili 2. stretnutie s centrom EDIC Poprad. Cieľom stretnutia bol diskusný seminár o samozamestnaní mladých ľudí pre skupinu 43 študentov našej školy. Dvojhodinový seminár o postupe pre založenie malého podniku na jednotnom trhu EÚ a prehľad možností využitia podporných finančných nástrojov pre začínajúcich podnikateľov v SR. Seminár hodnotíme ako úspešný. Študenti získali vedomosť o zamestnaní sa , prípadne o možnostiach začať podnikať z pohľadu 10 priorít Junckerovej komisie a stratégie Európa 2020.

aktivity projektu

AKTIVITA 3 - Pieseň  #Tentorazidemvolit

K projektu Euroscola 2019 študenti zložili pieseň na ľudovú nôtu a pripájajú sa tak aktívne k iniciatíve #Tentorazidemvoli   

Text piesne:
25. máj 2019, 25.máj 2019,
Sa všetci zídeme by sme poslali hlas,
Sa všetci zídeme by sme poslali hlas.
Poďme všetci voliť keď máme osemnásť,
Poďme všetci voliť keď máme osemnásť,
Veď právo na to máš, Slovensku pomáhaš,
Veď právo na to máš, Slovensku pomáhaš.

Parlament Parlament my Ti pomôžeme,
Do Štrasburgu chceme ísť, preto Ti hrajeme,
Do Štrasburgu chceme ísť, preto Ti hrajeme.

AKTIVITA 4 - Videovizitka  #Tentorazidemvolit

Študenti vytvorili videonahrávky k podnieteniu účasti na Európskych voľbách. Videonahrávky budú pravidelne obmieňané na FCB účte školy.


 

AKTIVITA 5 - Vytvorenie spoločného plagátu #Tentorazidemvolit  #EPvolby2019

Organizačný tím vytvoril spoločný plagát k iniciatíve  #Tentorazidemvolit . Plagát je umiestnený vo vestibule školy na fotopanely Euroscola 2019.

ativity projektu

AKTIVITA 6 - Informačná kampaň #Tentorazidemvolit – živá reťaz

Aby sme podnietili mladých ľudí k účastí na eurovoľbách 2019 rozhodli sme sa zorganizovať informačnú kampaň v blízkosti 3 veľkých závodov v Poprade-Matejovciach. V uvedených firmách pracuje dostatok mladých ľudí a našou snahou bolo nadchnúť ich eurovoľbám. V čase od 13,30 hod do 14,30 hod sme oslovovali okoloidúcich ľudí a rozdávali propagačné materiály o EÚ. V ranných hodinách sme vytvorili živú reťaz zo študentov našej školy popri hlavnej ceste v Poprade – Matejovciach. Tejto aktivity sa zúčastnilo 80 študentov. Študenti boli označený kartičkou #Tentorazidemvolit. Študenti ako mladá generácia prispeli svojou aktivitou dať do povedomia dôležitosť účasti na voľbách do EP v máji 2019. Študenti našej školy podporili participáciu školy v iniciatíve #Tentorazidemvolit registráciou a zdieľaním na sociálnych sieťach.

ativity projektuativity projektu

Chcem na záver poďakovať všetkým študentom za aktívne zapájanie sa do projektu .

Ing. Iveta Garbinská