Marec - mesiac knihy

Upravené: piatok, 8. apríl 2022

Názov tohto príspevku  je  slovenskej verejnosti a školskej mládeži dobre známy a užívaný mnoho rokov dozadu. Možno viete, možno nie, prvá zmienka o „Marci-mesiaci knihy“ pochádza z roku 1955 a je venovaná Matejovi Hrebendovi, slovenskému národovcovi, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie čitateľskej vášne medzi obyčajných ľudí, ktorých život netvorilo vzdelanie a čítanie kníh, ale ťažká fyzická namáhavá práca.

Kniha, priateľ človeka, pretrváva veky a modernizuje sa s vývojom spoločnosti ako všetko ostatné. Elektronické knihy, čítačky, on line besedy, konferencie, promo- akcie a zo samotnej nutnosti využívané dištančné vyučovanie v čase hlbokej korona- pandémie hrali do karát práve elektronizácii kníh a styku človeka s kultúrou a umením v masmediálnom a on line priestore.
     V tomto duchu sa niesol jarný mesiac aj v našej škole. Využili sme aplikáciu Webex  na spojenie sa s Podtatranskou knižnicou v Poprade a prostredníctvom nej sme mohli byť účastní na  viacerých zaujímavých podujatiach, ktoré v svojom bohatom repertoári táto inštitúcia ponúka.
     Okrem atraktívnosti a inakosti vyučovacích hodín sa vo vybraných triedach  žiaci mohli zoznámiť s nepoznanou históriu židovského holokaustu na slovenskom území. Reč je o knihe Hanina hviezda Mira Frindta, ktorú si vybrala Podtatranská knižnica  pri príležitosti 1. transportu slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora,  vypraveného zo železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942 (v stredu) o 20:20 hod.. Vo vagónoch určených na prepravu dobytka sa nachádzalo 999 mladých židovských dievčat a žien, ktoré spoznali svoj krutý cieľ cesty - Osvienčin, končiaci po čase v takmer všetkých prípadoch po strašných útrapách smrťou.
     Príbeh je o osemnásťročnej Hane Horowitzovej, ktorá jediná zo svojej  rodiny prežila koncentračný tábor v Osvienčine a v novembri v roku 1945 sa vlakom vrátila na Slovensko. Priamym rozprávaním sa dozvedáme krutú pravdu o tom, že po návrate dlho bojovali preživší Židia s nepochopením, ľudia im neverili alebo nechceli veriť. Príbeh je dokončený po  sedemdesiatich rokoch rozprávaním Hany o tom, čo bolo, čo je a čo sa už nikdy nesmie zopakovať. Tvrdá realita sa dotkla aj našich žiakov, čo bolo vidieť na ich tvárach. Ktovie, či niekto z nich po knihe siahne na základe  ponuky Podtatranskej knižnice, ktorá knihu má k dispozícii.
     Súčasnejšia a žiakom  bližšia téma bola o nebezpečenstvách internetu, ktorá mala  formu prednášky s doplnením  názorných ukážok, zaujímavých a podnetných videí.
     Na záver boli žiakom ponúknuté webové stránky, ktoré sa zaoberajú problematikou nebezpečenstva internetu sprístupnenou formou pre stredoškolákov. Tie si môžete v prípade záujmu kliknúť tu:

https://www.omediach.com/hoaxy/22168-zmanipulovane-video-zuzany-caputovej-ma-tisice-zdielani
https://www.omediach.com/hoaxy/22168-zmanipulovane-video-zuzany-caputovej-ma-tisice-zdielani
https://demagog.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=2KKE6ardXA8&t=6s
https://datujzodpovedne.o2.sk/

Naša spolupráca s Podtatranskou knižnicou zďaleka týmto nekončí. Určite sa budeme tešiť na ďalšie podnetné podujatia či už prezenčne alebo dištančne.

M. Nestorovičová

knihakniha