Výletík do knižnice

Upravené: utorok, 26. marec 2013

Marec má nielen pekné meno, ale aj veľa prívlastkov, porekadiel a prísloví, ktoré ho charakterizujú a vzťahujú sa naň. Pre školopovinných a študujúcich sa však  snáď najviac spája s dlhoročnou tradíciou pomenovanou zreteľným nápisom: „Marec - mesiac knihy“, kedy zvýšenú pozornosť venujeme knihám a rôznym aktivitám, venovaným týmto studniciam múdrostí, z ktorých čerpáme poučenie, zábavu, žijeme život hrdinov, smútime a radujeme sa s nimi. A tradíciou našej školy sa stala v tomto období každoročná návšteva Podtatranskej knižnice v Poprade, ktorej sa zúčastňujú žiaci prvých ročníkov. A ako to vnímajú oni ?......

V pondelok, 18. marca 2013, pre nás, I. A , dvanástou hodinou odzvonilo vyučovaniu. Zraz  vo vestibule, smer , autobusová zastávka.  A tak i bolo. Mestskou dopravou sme sa presunuli k Domu kultúry v Poprade a potom rezko pešo sme vykročili za naším cieľom. V pekne zariadenej študovni knižnice (ako ináč, zaplnenej samými knihami )sme sa usadili a tak to začalo. Milá pani knižničná, ak by sme ju tak mohli nazvať, nám najprv povedala, aký bude plán tejto prezentácie. Začala históriu písma, kníh, ale aj knižníc vo svete a  na Slovensku. Spoznali sme prvé piktogramy, ideogramy a hláskové písmo, ktoré sa písalo najprv na hlinené tabuľky, potom na papyrusy, pergameny, papiere, pokračujúc  až po digitálne uschovávanie. Počas vysvetľovania o stavbách prvých knižníc sme si mohli prezerať knihy, ktorých tu bolo veľmi veľa. Digitálna, ale aj knižná ukážka práce Johanna Gutenberga, vynálezcu kníhtlače, nás  veľmi zaujala. Takisto informácia o Matici  slovenskej , kde v roku 2000 vznikol knižničný systém Slovenskej republiky. Dozvedeli sme sa, že v Levoči je špeciálna knižnica pre zrakovo postihnutých. Na konci prezentácie nám ukázala,  ako funguje ich internetová stránka:  www.kniznicapp.sk, kde sa dá nájsť každá kniha, ktorá v knižnici je, alebo je možnosť vyhľadať si podľa rôznych pojmov práve knihu, ktorú potrebujeme.  To je len zlomok nových informácií , ktoré sme tam mohli načerpať, a preto sme sa všetci zhodli, že takáto netradičná hodina slovenského jazyka  sa nám páčila a dostáva od nás kladné hodnotenie.

Dávid Vernarský a Patrik Duda, I. A

v knižniciz prezentácie