V Podtatranskej knižnici

Upravené: pondelok, 13. apríl 2015

Dňa 30.3.2015 sme sa my,  1.A trieda,  zúčastnili exkurzie v Podtatranskej regionálnej  knižnici. Návšteva knižnice mala informatívny charakter , prostredníctvom ktorej sme sa interaktívnym spôsobom podozvedali zaujímavosti nám neznáme a predsa dennodenne používané. 

Dozvedel som sa niečo o vzniku prvých kníh, kedy Johann Gutenberg vynašiel  kníhtlač, že sa vyučil  za zlatníka a najstaršia kniha na svete je Biblia, ktorú prepisovali mnísi v kláštoroch. Rozprávalo sa  o založení Matice slovenskej, na ktorú prednášajúca pracovníčka knižnice kládla zvlášť veľký dôraz  a naučila nás veľmi ľahko si zapamätať rok vzniku Matice slovenskej.  Totižto Cyril a Metod, čo všetci vieme, prišli na Veľkú Moravu v 863. roku , no a keď pridáme tisícku , tak máme rok vzniku Matice, teda 1863. A je to!! Ďalej nám ukazovala a rozprávala o prvých knižniciach na svete. Zaujímavá bola knižnica v Alexandrii, ktorá bola zrenovovaná a teraz je najväčšou knižnicou na svete. Naša Slovenská národná knižnica sa nachádza v Martine. V Levoči je špeciálna knižnica pre nevidiacich a slabozrakých. Dozvedel som sa,  aký je rozdiel medzi čitateľom a používateľom. Rozprávalo sa o vzniku a dejinách písma. Písmo sa skladá zo znakov a symbolov. V minulosti používali obrázky, ktoré znázorňovali slovo alebo text. U nás na Slovensku sa používa  písmo latinské.  Pri celkovej prehliadke knižnice som tam videl rôzne knihy od umeleckej literatúry až po vecnú literatúru.
   Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako bibliografické stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Naozaj vyčerpávajúca hodina slovenského jazyka, akčná, v pohybe a ešte nabitá informáciami do prasknutia, ktoré si, dúfam, nadlho uchová 1. A trieda vo svojej dlhodobej pamäti.

Adam Dugas I. A

I.A v plnej krásepri prehliadkeinteriér zrenovovanej knižnice

informatizáciapre najmenších čitateľovvýstava obrazov