Mechatronici súťažili

Upravené: piatok, 26. apríl 2019

Tento rok sme okrem ôsmeho ročníka medzinárodného športového turnaja vo futsale a florbale, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy spolu so žiakmi  z poľského Brzeska a moravského Valašského Meziříči, pripravili v piatok 13. apríla 2012 nultý ročník súťaže, pri ktorej žiaci nepredvádzali kondíciu svalov ale mozgu - ich odborné vedomosti z  mechatroniky.

Účastníkmi boli žiaci štvrtého ročníka študijného odboru  technik - mechatronik ZSP 2 z Brzeska  Tota, Karecki, Sady a žiaci tretieho ročníka  študijného odboru mechanik -  mechatronik našej školy Ondruško, Hríž a Koščo.

Zostavovanie logických pneumatických a elektropneumatických obvodov na súpravách SMC v odbornej učebni mechatroniky preverilo súťažiacich nielen vo vedomostiach ale aj v schopnosti pracovať rýchlo a kvalitne v časovom strese, ktorý sa stal osudným jednému z poľských súťažiacich, keď ho chvíľková nekoncentrovanosť pripravila o medailovú pozíciu.

Po celkovom vyhodnotení prvé miesto obsadil Ondruško -  SR,  druhé Tota -  PL a tretie Koščo -  SR.

Víťazom blahoželáme.

Ing. Soska

pred súťažoupoľskí študenti s vyučujúcimM. Ondruškokontrola zapojeniaM. KoščoHrížsúťaž v mechatronikesúťaž v mechatronikeodovzdávanie cienzľava - D. Tota(PL) 2. miesto, M. Ondruško 1. miesto(SR), M. Koščo 3. miesto(SR)