Strieborný piest SMC

Upravené: utorok, 26. marec 2019

Japonská firma SMC ( S-sintered  M-metal  C-corporation ) vznikla v roku 1959 a v súčasnosti po celom svete zamestnáva viac ako 17 tisíc ľudí v 25 závodoch. Práve táto firma sa rozhodla v jednom zo svojich závodov zorganizovať už 3. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov stredných škôl, ktorí majú v osnovách zaradenú výuku automatizácie a mechatroniky

Medzinárodná súťaž sa konala dňa 20.3.2019 vo Vyškove v Českej republike. Našu školu reprezentovali žiaci IV.C triedy odboru 2679K mechanik - mechatronik Martin Gancarčík a Peter Leng.
    Súťaž bola rozdelená do siedmych blokov, ktoré boli hodnotené od 0 do 9 bodov.
1.blok - programovanie lineárneho motora pomocou Arduina,
2.blok - v programe AutoSIM splniť tri úlohy a ich činnosť odsimulovať,
3.blok - v programe AutoSIM splniť náročnejšie úlohy a ich činnosť odsimulovať,
4.blok - pneutrainer zostaviť funkčný pneumatický obvod,
5.blok - pneutrainer zostaviť funkčný elektropneumatický obvod,
6.blok - identifikácia pneumatických komponentov a manuálne skladanie pneumatického piestu,
7.blok - test pozostávajúci zo 100 otázok z toho 25 v anglickom jazyku z oblasti pneumatiky, elektrotechniky a histórie firmy.

Súťažiaci mali k dispozícií aj oddychovú zónu s tuli vakmi kde si mohli poležať. K dispozícií bolo občerstvenie, čaj, káva a obed. Každý zo súťažiacich obdŕžal aj prezent od firmy,  kde mal tričko, slnečné okuliare, slúchadla a študijnú literatúru z oblasti pneumatiky.
Celú súťaž pripravovalo a organizovalo 20 ľudí na čele s Ing. Jiřím Zavřelom viac ako 9 mesiacov.

Naši študenti obsadili v národnej súťaži ôsmych slovenských škôl skvelé 3. miesto a celkovo 10. miesto z 25 stredných škôl z Čiech a Slovenska. Gratulujeme.

Ing. Peter Lešundák, Bc. Ján Guláš

naši súťažiaci