Súťaž mechatronikov

Upravené: utorok, 26. marec 2013

V Púchove sa 21.marca 2013 uskutočnil druhý ročník priateľskej medzinárodnej súťaže mechatronikov, ktorej sa zúčastnili  žiaci zo Strednej odbornej školy T. Vansovej 45 v Púchove, Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnnych Nr.2 v Brzesku- Poľsko a našej  Strednej odbornej školy elektrotechnickej Poprad – Matejovce.

Žiaci v prvej časti súťaže  spracovali vedomostný test a  po bodovom vyhodnotení bolo predbežné poradie súťažiacich Brzesko, Púchov, Poprad. Po dobrom obede v jedálni firmy Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov  pokračovala súťaž v učebni Festo, ktorá je taktiež v objekte firmy Continental praktickou časťou – zostavovaním pneumatických obvodov na súpravách Festo, kreslením schém zapojenia. V rámci praktickej časti súťažiaci dosiahli výsledky na poradie Brzesko, Poprad, Púchov. Medailové  poradie bolo stanovené sumarizáciou bodov za teoretickú aj praktickú časť pričom tento krát zvíťazili hostia z Brzeska, druhí skončili Púchovčania veľmi tesne pred Popradčanmi.

Pre všetkých súťažiacich bola súťaž prínosom pre ich odborný rast, pre žiakov z Brzeska a Púchova motiváciou pred maturitami, ktoré ich čakajú už o dva mesiace  a pre našich žiakov – Eduarda Verešpeja z III.E a Martina Košča zo IV.E motiváciou do ďalšieho štúdia a prípadne do ďalšieho ročníka súťaže na ktorý sa už teraz tešíme.

Ing. Soska

úvodná inštruktážtestovanie vedomostiučebňa Festozostavovanie obvoduvyhodnotenie súťažeocenenie súťažiacich