Matematický klokan

Upravené: štvrtok, 22. marec 2012

logo matematický klokanSúťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc), ktorá je oficiálnym usporiadateľom tejto medzinárodnej súťaže a združuje už takmer 50 krajín z Európy, Ázie, Ameriky.
Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

Naša škola sa tiež každoročne zapája do tejto súťaže. Tento rok sa konala v pondelok 19.marca. Najväčší záujem o túto súťaž prejavili tento rok žiaci tretieho  ročníka. Najmenší, s prekvapením študenti prvého ročníka. Tento rok ich zastupoval iba jeden študent.

Prvú tretinu úloh v teste tvorili najľahšie úlohy , ktoré boli hodnotené 3 bodmi. Druhú tretinu tvorili stredne ťažké úlohy, ktoré boli hodnotené 4 bodmi. Poslednú tretinu úloh tvorili najnáročnejšie úlohy, ktoré boli hodnotené 5 bodmi. Na základe výsledného skóre sa zostaví celkové poradie súťažiacich.

Usporiadateľ zverejní výsledky súťaže na internetových stránkach www.matematickyklokan.sk, www.exam.sk  najneskôr 11.4.2012.

Veríme, že na budúci rok sa prihlásia aj študenti, ktorí si myslia, že sú lepší pri riešení matematických úloh ako tohoroční súťažiaci.

Mgr. Legát František