Súťaž družstiev prvej pomoci 2012

Upravené: pondelok, 30. apríl 2012

Dňa 25. 4. 2012 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Poprade organizoval územný spolok Slovenského Červeného kríža okresnú súťaž družstiev prvej pomoci Mladých SČK. Aj tento školský rok patrila  naša škola medzi štyri zúčastnené školy.

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti museli súťažiaci vypracovať test týkajúci sa vedomosti o Červenom kríži a Červenom polmesiaci. Praktická časť preverila schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri jednotlivých zraneniach. V rámci tejto časti si zároveň každý  mohol vyskúšať aj náročnú resuscitáciu na figuríne.
Z našej školy sa do súťaže zapojilo 6- členné družstvo študentov  4. B a 3. E triedy, ktoré skončilo na peknom 3. mieste. Organizátori však ocenili snaženie všetkých, pretože každoročnou účasťou na takýchto súťažiach sa študenti stále viac zdokonaľujú, keďže  sú oboznamovaní aj s chybami, ktoré pri poskytovaní prvej pomoci urobia.
Súťaž bola obohatením pre každého súťažiaceho o dobrý pocit, že je schopný  urobiť niečo pre záchranu ľudského života.

Mgr. Mária Terrajová

družstvo prvej pomoci