Literárny kvíz

Upravené: pondelok, 4. máj 2015

23. apríla 2015 absolvovali štvrté ročníky každoročne sa konajúci Literárny kvíz, určený výhradne maturantom. V ňom si mali možnosť overiť svoje vedomosti v literárnej zložke slovenského jazyka, ktorá je súčasťou každého maturitného zadania ústnej formy maturitnej skúšky.

V kvízových otázkach bol obsiahnutý vývoj svetovej a slovenskej literatúry od najstarších čias až po súčasnosť v chronologickom ponímaní dejín literatúry. Okrem toho v ukážkach mali vyhľadávať umelecké jazykové prostriedky a v oblasti poézie dokázať  interpretovať básnikove myšlienky, stanoviť tému a ideu literárneho diela.
Štvrtáci pracovali v piatich skupinách, v trojčlenných družstvách. Po vyhodnotení písomných odpovedí na kvízové otázky sa absolútnym víťazom a držiteľom jednotiek z literatúry v klasifikačnom hárku stalo družstvo IV. B triedy v tomto zložení: Marek Zibura, Matúš Čonka a Tomáš Wojtas.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme úspešné zvládnutie maturitných skúšok!

M. Nestorovičová

súťažiacisúťažiacisúťažiaci

víťazi