Literárny kvíz

Upravené: piatok, 11. máj 2018

V posledných aprílových dňoch sa konal už niekoľkoročne zabehnutý kvíz z oblasti literárnych vedomostí. Tento rok zavítal v inovovanom šate  a predznamenal nezastaviteľným  tempom blížiace sa  ústne maturitné skúšky.

Účastníci kvízu absolvovali exkurz do dejín literatúry od najstarších čias po súčasnosť a analyzovali umeleckú reč literatúry v jej obrazných umeleckých jazykových prostriedkoch a špecifických výstavbových prvkoch literárnych diel lyriky, epiky a drámy.
     Vzhľadom na to, že štruktúra kvízu je koncipovaná ako vývinová dejinná  periodizácia literárnej vedy a mapuje množstvo informácií z otázok ústnej maturity, absolvovali tento kvíz maturanti individuálne, čo im napomohlo zhodnotiť svoje doterajšie vedomosti, prípadne upozorniť na to, do ktorého obdobia treba siahnuť a zopakovať si požadované okruhy otázok.
      Po vyhodnotení odpovedí všetkých maturantov vzišli víťazné miesta:
I. miesto Ondrej Majerčák a Simon Horanský, IV. A
II. miesto  Adam Zavacký, IV. A
III. miesto  František Furcoň, V. C
     Obtiažnosť literárneho testu si vyskúšali aj dobrovoľníci z ostatných ročníkov, ktorí však pracovali v skupinách, a tak dali viacero hláv dohromady pri riešení náročných otázok kvízu. Najúspešnejšou skupinou s najvyšším počtom bodov sa stala skupina z I. A triedy v tomto zložení: Valér Koky, Jozef Špak, Samuel Kaščák.
     Víťazom gratulujeme a maturantom prajeme úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a skvelý štart do ďalšej etapy ich života či už pracovného, alebo študijného.

Miroslava Nestorovičová

účastníci kvízu