Školské kolo ONJ

Upravené: štvrtok, 5. december 2019

Dňa 29. 11. sa konalo školské kolo ONJ,  ktoré môžeme označiť ako výnimočné v zmysle tom, že je na dlhé obdobie  posledné. Tohtoroční štvrtáci dokončujú svoj urputný boj s ťažkými  gramatickými, logicky nevysvetliteľnými pravidlami, a s obrovskou, stáročiami sa zaplňujúcou slovnou zásobou, na ktorú treba dril a pamäťové učenie. A to sa dnes nenosí, ba až zaznáva, no napriek všetkým objektívnym a subjektívnym prekážkam chlapci statočne zdolali písomný test zložený z troch častí, počúvania, čítania s porozumením a z testu obsahujúceho gramatické štruktúry vo viacerých jazykovedných oblastiach.

Výsledky boli celkom uspokojujúce a dávali nádej, že niekto dosiahne želateľnú hranicu 60 percent a môže byť posunutý na obvodové kolo. Avšak prišla ústna časť a tam nastali problémy. Ústne opísať  a vytvoriť príbeh na základe obrázkov a plynule komunikovať s učiteľkou na rôznorodé témy robilo veľké problémy. Tejto časti sa zúčastnili štyria chlapci s najlepšími výsledkami z testu a po ústnej časti  sa umiestnili takto:
1. miesto: Patrik Darák z IV.C  bez postupu na obvodové kolo
2. miesto: Jakub Mráz z IV.C triedy
3. miesto: Jozef Krupár z IV. A triedy

Víťazom srdečne blahoželáme, aj keď to ostáva iba v rodinnom školskom  prostredí.

Miroslava Nestorovičová


z olympiádyz olympiádyz olympiády