Záložka do knihy

Upravené: pondelok, 5. november 2018

Knižnice zívajúce prázdnotou, knihy zapadnuté prachom, hrôzostrašný scenár písaný budúcnosťou? Alebo v blízkej dobe realita zodpovedajúca  tempu vývoja a použitia IKT technológií vo všednom pracovnom či súkromnom živote spoločnosti?
      Varovný prst dvíhajú viaceré ministerstvá školstva o nízkej úrovni čitateľskej gramotnosti týkajúcej sa nielen samotného čítania písaných umeleckých, vecných a odborných textov, ale aj ich pochopenia,  rozboru a interpretácie.

A tak sú vypracované stratégie a projekty  zamerané na mladých ľudí a ich ochotu zobrať do rúk knihu, listovať v nej,  čítať a rozvíjať si ako aktívnu, tak aj pasívnu slovnú zásobu.
       Jedným z takýchto projektov je  iniciatíva Slovenskej pedagogickej knižnice, podporovaná
 Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, pod názvom Záložka do knihy spája školy. Základné školy  a osemročné gymnáziá už desiatym rokom nadväzujú prostredníctvom výmeny záložiek kontakty so školami v  Českej republike a stredné školy fungujú siedmy rok vo vzájomnej výmene vlastnoručne vyrábaných záložiek na území Slovenska.
        Ak použijeme módne slovné spojenie o pridaných hodnotách chápaných ako bonusové  výhody pre dobre prosperujúce školy v pozitívnom slova zmysle, tak pridanou hodnotou tohto   celoslovenského projektu je aj jej didaktický  a edukačný rozmer, týkajúci sa vždy vytypovaného, vysoko aktuálneho kultúrneho a spoločenského diania.
    Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Oficiálny názov projektu v znení: „ Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“, priamo prepojila  100. Výročie deklarácie slovenského národa s ich osobnosťami a poskytla priestor žiakom prvých, druhých a tretích ročníkov našej školy na hodine literatúry, kreatívnym spôsobom sebe vlastným, spoznávať osobnosti  stojace pri zrode slovenskej štátnosti v rámci ČSR. Symbolicky sme odoslali záložky v posledný októbrový týždeň partnerskej SOŠIT,  Tajovského 30, v Banskej Bystrici a presne v tom istom týždni k nám dorazil balíček s množstvom portrétov M. R. Štefánika na záložkách študentov tamojšej školy.
        Čo dodať? Je len na študentoch, ako využijú kontakty pripísané na niektorých produktoch partnerskej školy a či siahnu dobrovoľne po knihe, alebo len tak  zájdu do knižnice.
    Vo fotografickej prílohe si môžete pozrieť produkty našich žiakov a desať najkrajších záložiek.

Miroslava Nestorovičová

záložkyzáložky