Mladý Európan 2022

Upravené: pondelok, 2. máj 2022

Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili tento rok už 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vedomostná súťaž je určená pre študentov druhých, tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Tento rok, vzhľadom na priaznivejšiu pandemickú situáciu, sa prezenčne 20. apríla 2022 aj v Poprade konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže o Európskej únii pre stredné školy pod názvom Mladý Európan. Súťaž sa tradične konala v hoteli Satel. 11 družstiev z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves súperilo o postup do národného kola. Jedenásť tímov po vedomostnom teste a jazykovej krížovke čakalo na finále, v ktorom boli pripravené otázky z okruhov dominanty, osobnosti a symboly Európy. Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda Francúzsku, alebo o Česku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022. Tento projekt o Českej republike za našu školu vypracoval Peter Regeš, ktorému veľmi pekne ďakujeme, pretože zabezpečil postup nášho tímu do súťaže. Na súťaži sa teda stretlo 11 súťažných tímov – žiakov zo stredných škôl, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostiach, či významných osobnostiach EÚ. Súťaž sa každoročne zameriava na zvýšenie úrovne všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl v SR o EÚ, poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch EÚ a jednotlivých členských štátoch.

Žiaci využili hlavne svoje vedomosti o súčasnej situácii v európskych inštitúciách a samotnej Európskej únii. Zo zúčastnených súťažných tímov sa do posledného tretieho kola dostali len tri najlepšie tímy s najvyšším počtom bodov.

Po vyhlásení výsledkov sme nešetrili radosťou a potešením. Keď sme videli tabuľku s výsledkami, boli sme milo prekvapení. „Mladí Európania ukázali, že sú veľmi šikovní, vzdelaní, rozhľadení.“ Od postupu nás delili len 4 body. Chlapci IV. C, Peter Regeš, Michal Mojš a Alex Sirovič, si zo súťaže odniesli nové skúsenosti, poznatky, ale aj vecné ceny. Napriek tomu, že nepostúpili na celoslovenské kolo, obsadili krásne štvrté miesto a aj touto cestou im blahoželáme a ďakujeme za ich účasť, úsilie a reprezentáciu.

Mgr. Andrea Vaverčáková

zo súťažezo súťažezo súťaže

projektprojektzo súťaže

zo súťaže