Olympiáda v AJ

Upravené: pondelok, 22. november 2021

Ani sme sa nenazdali, prešiel rok a znova sme organizovali anglickú olympiádu online. Škoda, že situácia to ináč nedovolila, predsalen kontakt zoči-voči je lepší.
Napriek tomu sa do školského kola zapojilo 31 žiakov v 2 kategóriách. Skvelé číslo. Vysoko oceňujeme ochotu a chuť zapojiť sa do olympiády, dokonca aj keď bola online cez EduPage a vo večerných hodinách.

Spomedzi 31 účastníkov písomnej časti sme vybrali piatich, ktorí absolvovali aj ústnu časť. Keďže aj tá prebiehala online, nebolo možné reálne pozvať na ústnu časť všetkých súťažiacich, ktorí mali za sebou už úspešne písomnú časť.
Na anglickej olympiáde je veľmi dôležité byť na ústnej časti kreatívny, treba sa vedieť rýchlo vynájsť a ešte aj všetko gramaticky správne povedať. Ale naši žiaci mali naozaj pekné odpovede, reakcie a mnohé boli aj zábavné.
Tohto roku máme aj zastúpenie v kategórii 2C2 – teda anglofónni žiaci, keďže žiak I.A triedy Martin Nicholas Vojtovič, žil niekoľko rokov v USA. Školské kolo si vyskúšal a automaticky postupuje priamo na okresné kolo, keďže na škole iného konkurenta nemal.
No a v kategórii 2D je na prvých troch miestach nasledovné umiestnenie:
1. Čechan Ján (III.A) – 68 bodov (zo 70 bodov)
2. Gallik Adrián (II.A) – 65 bodov
3. Görföl Kevin (II.A) – 65 bodov.

Všetci boli skvelí, ale na okresné kolo môže vo svojej kategórii postúpiť vždy len jeden. V tomto školskom roku bude teda našu školu reprezentovať v kategórii 2D Ján Čechan z III.A triedy.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a zároveň blahoželáme a veríme, že sa budú angličtine aj naďalej venovať s takou láskou ako doteraz!

Ing. Marianna Dolná

oaj