Olympiáda v AJ

Upravené: pondelok, 25. november 2019

Dňa 21.11.2019 sme pre žiakov našej školy pripravili školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Vybraní  študenti tak mali možnosť overiť si úroveň svojich vedomostí v dvoch častiach. Najprv sa zúčastnili písomnej časti, v ktorej sa popasovali s anglickou gramatikou, slovnou zásobou a čítaním a počúvaním s porozumením. Následne každý z nich absolvoval ústnu časť, kde mohli svoje znalosti z angličtiny ukázať pri opise obrázka a pri voľnej konverzácii s učiteľkou anglického jazyka.

Olympiády sa zúčastnilo 13 súťažiacich zo všetkých ročníkov. Oceňujeme ich prístup k jazyku a ďakujeme za účasť. Zároveň blahoželáme tým, ktorí sa umiestnili na „pódiu“, a to:
1. Zagora Jakub, IV.C
2. Kundis Matej, III.C
3. Valigurský Šimon, III.C
Vynikajúci výkon podal práve Jakub Zagora, ktorý bude našu školu reprezentovať vo svojej kategórii aj na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k výsledkom, ktoré dosiahli v nie najľahšom školskom kole.

Ing. Marianna Dolná

z olympiády