Finále súťaže VSD

Upravené: pondelok, 13. marec 2017

Tesne pred jarnými prázdninami sme sa zúčastnili na jubilejnom 10. ročníku tímovej súťaže VSD. Tento rok bolo témou zostrojenie učebnej pomôcky pre energetikov. Do súťaže sa zapojilo rekordných 19 tímov z piatich partnerských škôl. Súťaž prvý krát prebiehala v priestoroch STM Solivar v Prešove, kde sme počas jednej z prestávok absolvovali aj zaujímavú exkurziu.

Našu školu reprezentovali 2 tímy. Prvý v zložení D. Heldák, S. Horanský a A. Zavacký z III.C triedy. Zostrojili nabíjaciu stanicu pre elektromobily s kontaktným a bezkontaktným nabíjaním s meraním spotreby.
Druhý tím bol v zložení Ľ. Badovský, V. Minďaš a Š. Regitko z III.A. Ich modelom bola vonkajšia trafostanica 22/04kV so skratovacou súpravou aj demonštráciou elektrického oblúka.

V silnej konkurencii sa nám nepodarilo umiestniť na prvých piatich oceňovaných priečkach. Chlapci sa umiestnili na 7. a 9. mieste. Nadobudli nové skúsenosti a veríme, že ich zužitkujú a prihlásia sa do ďalšieho ročníka súťaže.

Ján Furcoň

zo súťažezo súťažezo súťaže

prvý tímdruhý tím