Finále súťaže VSD 2020

Upravené: pondelok, 2. marec 2020

Téma 13. ročníka tímovej súťaže VSD bola Smart Home s dôrazom na úsporu elektrickej energie. Finále prebehlo po prvýkrát 27.2. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou a musel vojsť do rozpočtu 150€. Súťažilo 12 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

V silnej konkurencii náš tím Energy (P. Gurecka a P. Batory) získal výborné 3. miesto s projektom „Šetrič energie 2020“. Vo svojom projekte sa zamerali na odpájanie spotrebičov, ktoré ostávajú v pohotovostnom režime. Ich modul, ktorý vypínanie zabezpečuje za určité obdobie automaticky zistí, ktoré zariadenia majú byť vypnuté a následne ich od siete odpája. Modul je možné inštalovať priamo, bez akýchkoľvek úprav  do rozvádzača na DIN lištu.
Aj druhý tím v zložení M. Bartko a L. Cholvad bol ocenený za originalitu. Ich prácou bol Elektroped 3000, ktorý umožňuje pri bicyklovaní na stacionárnom bicykli vyrábať elektrickú energiu a napájať vybraté spotrebiče v domácnosti. Samozrejmosťou je automatické prepínanie dodávky elektrickej energie.

Chlapci získali hodnotné ceny a domov odchádzali spokojní. K úspechu im gratulujeme a veríme, že sa o rok opäť do súťaže zapoja.

Ján Furcoň

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťaže