Finále súťaže VSD

Upravené: piatok, 9. marec 2018

Finále 11. ročníka súťaže VSD pre vyššie ročníky prebehlo tento rok v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo 16 tímov z piatich partnerských škôl VSD.

Našu školu reprezentovali 4 tímy. Témou súťaže bolo Verejné osvetlenie v našej lokalite. Okrem analýzy súčasného stavu a návrhu riešenia bolo potrebné zhotoviť funkčný model, pripraviť technickú dokumentáciu a odprezentovať projekt. Konkurencia bola ako vždy silná a žiaľ ani tento rok sme sa na oceňovaných piatich miestach neumiestnili. Teší nás to, že jeden náš tím v zložení V. Minďaš, R. Bega a Š. Regitko získal ocenenie vo vedľajšej kategórií Extra prínos návrhu riešenia verejného osvetlenia.

Ján Furcoň

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťaženajúspešnejší tím