Projektové stretnutie v Španielsku

Upravené: streda, 12. december 2012

Po osemnástich hodinách cesty sme dorazili do nášho cieľa – prímorského mesta Águilas na juhu Španielska. Privítalo nás slnečné teplé počasie a milí usmiati ľudia. Našich chlapcov – Tomáša Faltina a Miša Želonku z V.E a Sama Macejáka z III.B si hneď vyzdvihli rodičia ich nových španielskych priateľov.

Na druhý deň ráno sa začali naše projektové aktivity. Navštívili sme chránené územia Chuecos a Sorbas, absolvovali sme výlet loďou okolo pobrežia Águilasu.  Chránené územie Chuecos nás očarilo. Obdivovali sme odvahu a nadšenie desiatich španielov, ktorí odkúpili toto územie s cieľom zachovať a znovu obnoviť pôvodnú flóru a faunu. Návšteva malebného mestečka Sorbas, vybudovaného na strmom útese, sa po pokojnej návšteve speleologického múzea zmenila na adrenalínové dobrodružstvo v podzemnej krasovej jaskyni.

Výlety sa striedali s prezentáciami jednotlivých partnerských krajín, v ktorých každý tím predstavil svoju krajinu a svoje spracovanie zadaných tém. Stredajšie dopoludnie patrilo nášmu slovenskému tímu. Po počiatočnom strese zožali naše prezentácie  veľký úspech. Študenti a učitelia zo Španielska, Nemecka a Poľska   obdivovali krásy Slovenska, chválili našich študentov  za zaujímavé prezentovanie úloh, týkajúcich sa životného prostredia. V neposlednom rade vyzdvihli dobrú anglickú výslovnosť našich študentov. Oproti ostatným prezentáciám bola naša obohatená gitarovými improvizáciami Miša Želonku. Záver každého dňa   patril hodnoteniu uskutočnených a plánovaniu ďalších činností, ktoré je potrebné realizovať do nasledujúceho stretnutia v Nemecku.

Posledný večer patril spoločnej rozlúčke všetkých účastníkov v príjemnej reštaurácii El Pimiento.  Tu  sme si v typicky španielskej hlučnej vrave uvedomili, že angličtina je dôležitým prostriedkom na komunikovanie nielen odborných tém, ale aj na utužovanie priateľských vzťahov.

Darina Vargová a Mária Terrajová

cesta lietadlompred školouúčastníci projektu v školemedzi španielkamina hudobnej výchovepoznávanie histórieprivítanie na radnicivýlet loďoupred vstupom do jaskynevšetci účastníci projektunaši chlapci so študentmi z hosťovských rodínnaša prezentáciarozlúčka na stanici