Vyhodnotenie projektu

Upravené: piatok, 26. apríl 2019

V piatok sme mali so zástupcami firmy TES zhodnotenie našej praxe a odovzdali nám potvrdenia o jej absolvovaní. Potom sme sa boli rozlúčiť na jednotlivých pracoviskách a šli sme na spoločný obed. Každý sa tešil na cestu domov.

22. októbra 2012 sme mali vyhodnotenie stáže v našej škole. Po úvodných slovách pani riaditeľky sme ostatným študentom vyšších ročníkov sprostredkovali formou prezentácie naše mesačné pôsobenie vo Vsetíne. Študenti porozprávali o praxi vo firme ako aj o ďalších aktivitách, ktoré absolvovali vo  voľnom čase. Hodnotenie zo strany študentov aj pani riaditeľky bolo veľmi pozitívne. Na otázku, či by šli na takúto stáž ešte raz ani jeden zo študentov nezaváhal a rád by si ju zopakoval.

V závere sa pani riaditeľka poďakovala účastníkom stáže a odovzdala im Europasy – Mobilita. Študenti sa tiež poďakovali pani riaditeľke ako autorke projektu.

Ján Furcoň

zhodnotenie v TES-eukončenie stážespoločný obedcesta domovvyhodnotenie stáže v školeodovzdávanie Europasovpoďakovanie študentov