Exkurzia v STM

Upravené: štvrtok, 6. apríl 2017

V rámci rozšírenia a upevnenia poznatkov z predmetov fyzika a elektrotechnika navštívili študenti II.A triedy dňa 5. apríla 2017 Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Z denného svetla sa ocitli pod nočnou oblohou, pozorujúc galaxie, hviezdy, planéty a súhvezdia. Prednáška o histórii, súčasnosti a možnej budúcnosti vesmíru, bola zaujímavo popretkávaná legendami, príbehmi, ale aj faktami z histórie.
Po precitnutí do súčasnosti sme sa presunuli do ďalšej časti múzea, kde je už niekoľko rokov sprístupnená interaktívna expozícia vytvorená v rámci Európskeho projektu regionálneho rozvoja.
V I. galérii si mohli žiaci vyskúšať účinky rôznych fyzikálnych javov, optické ilúzie, hlavolamy a rôzne mechanické deje. V II. galérii sa presvedčili o účinkoch magnetizmu, elektrických a akustických javoch a potrápili sa i s 2D a 3D hlavolamami.

Interaktívna forma výstavy sa študentom veľmi páčila, pretože si mnohé už známe fyzikálne a elektrické javy  mohli zážitkovo - hravou a  zábavnou formou overiť aj v praxi.

Ing. Marianna Vdovjáková, Mgr. Mária Terrajová

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie