V múzeu Petzvala

Upravené: piatok, 12. apríl 2019

Dňa 10.4.2019 sa študenti II.C zúčastnili pod vedením Mgr. František Legát a PaedDr. Marta Vlachová (učitelia fyziky), exkurzie v Múzeu JOZEFA MAXIMILIÁNA PETZVALA v meste SPIŠSKÁ BELÁ. Exkurzia úzko súvisela s preberaným učivom v predmete fyzika.

Múzeum je venované Prof. Dr. Ing. Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi (1 807- 1 891), ktorý bol matematik, fyzik, vynálezca, zakladateľ modernej optiky a fotografie. Narodil sa v Spišskej Belej v rodine učiteľa moravského pôvodu. Vyštudoval filozofiu a neskôr Inštitút geometrie v Pešti, kde v roku 1 828 získava diplom inžiniera a v roku 1 932 na piešťanskej univerzite doktorát. Patrí medzi najvýznamnejšie európske vedecké osobnosti 19. storočia. Ako prvý exaktne vypočítal konštrukciu fotografického portrétneho a krajinkárskeho objektívu. Objavil zákony, ktorými sa optika riadi dodnes. Vypracoval projekt osvetľovacieho zariadenia pre lode na Dunaji, neskôr skonštruoval prenosný reflektor s priemerom 1,3m na osvetlenie predmetov až do vzdialenosti 2,7 km. Bol členom Akadémie vied vo Viedni, členom jednoty českých matematikov v Prahe, vyznamenaný rádom Františka Jozefa, svetové univerzity ho vymenovali za svojho čestného člena.

 Expozícia múzea študentom SOŠE chronologicky sprístupnila ukážky prístrojov a pomôcok najrozmanitejších typov od Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky.

Študentov zaujala aj jedinečná zbierka, ktorá obsahuje okolo 2 000 rôznych druhov fotoaparátov, kamier a exponátov z oblasti fototechniky hlavne pre tých, ktorí tu boli po prvý krát.

PaedDr. Vlachová

z exkurziez exkurziez exkurzie