Strojárske súťaže

Upravené: pondelok, 4. júl 2016

Súťaž CREO

CREO je najrozšírenejším produktom v oblasti modelovania CAD a tvorby technickej dokumentácie. Študenti našej školy sa s daným softvérom stretávajú na hodinách informatiky a technického kreslenia.

Zručnosti, ktoré získavajú na hodinách  si overili študenti III.A triedy v školskej súťaži. Práve oni s daným softvérom pracujú na hodinách technického kreslenia častejšie. Ich zadaním bolo vytvoriť model a technický výkres. Z uvedených prác predmetová komisia strojárskych predmetov najviac ocenila prácu študenta Mareka Kalakaja, Matúša Ščibrányho a Tadeáša Hozzu. Všetkým chlapcom prajeme veľa tvorivých nápadov a uplatnenie v praxi.

práaca Kalakajapráca Ščibrányhopráca Hozzu

tretiaci

Súťaž zručnosti

Žiaci prvého ročníka v študijnom odbore mechanik mechatronik si po nadobudnutých zručnostiach počas celého školského roka overili svoje schopnosti v súťaži zručností. Súťaž pozostávala  vypracovaním technologického postupu vyhotovenia maticového kľúča a následného zhotovenia. Pri hodnotení sa kládol dôraz na presnosť a estetiku orysovania, pilovania a dodržania predpísanej presnosti rozmerov. Najlepšie výsledky dosiahli nasledujúci žiaci.
Umiestnili sa v tomto poradí:   I. miesto - Timotej  Skokan
                                                     II.  miesto -  Peter     Leng
                                                    III.  miesto -  Šimon    Ochotnicky

Víťazi obidvoch súťaží boli odmenení vecnými cenami.

prváci