Úspech mechatronikov

Upravené: streda, 15. február 2017

Strojnícka fakulta STU Bratislava v školskom roku 2016/2017 vyhlásila už jubilejný  X. ročník Strojárskej olympiády. Prvé štyri kolá vo forme testov z matematiky, fyziky, strojárstva a odborného zamerania sa uskutočnili cez internet. Naši študenti žiaci V.C triedy v odbore mechanik – mechatronik  Marek Benko a Denis Skokan sa nominovali na celoslovenské finále. Pred samotným finále museli ešte doložiť svoje odborné práce v elektronickej forme.

Celoslovenské finále sa uskutočnilo 9. februára 2017 na Strojníckej fakulte STU Bratislava, kde študenti obhajovali svoje projekty v jednotlivých súťažných kategóriách, ktorých bolo celkovo päť.
V odbore Automatizácia nás prezentoval Denis Skokan, ktorý svojou prácou s názvom Inteligentná chovná stanica hydiny navrhol nové trendy chovných staníc pre hydinu. Inteligentná chovná stanica vyhodnocovala teplotu vo vnútri a na základe teploty zapínala chladiace zariadenie ( ventilátor ). Najzaujímavejšie bolo otváranie a zatváranie dverí v závislosti od dňa a noci spolu s vyhodnotením pohybu pri dverách, aby nedošlo k zraneniu hydiny. Po zatvorení dverí bol nežiaduci pohyb v okolí signalizovaný zvukom. Samozrejmosťou pri takýchto chovných staniciach je automatické dopĺňanie vody v závislosti od množstva vody v nádobe.
Celá chovná stanica bola riadená pomocou riadiaceho systému PLC od firmy Siemens. Táto práca vzbudila veľký záujem nielen u komisie v danom odbore, ale o tejto práci rozprávali aj iní členovia komisií ako o veľmi zaujímavej a pekne prevedenej, čo Denisovi prinieslo 2. miesto v danej kategórií.
Marek Benko  sa prezentoval v odbore Aplikovaná mechanika a mechatronika svojou prácou s názvom Chladiace výčapné zariadenie. Cieľom jeho práce bolo navrhnúť a skonštruovať chladiace výčapné zariadenie, ktoré dokáže zachladiť kvapalinu na stanovenú teplotu v rozsahu 5 °C až 10°C pri určitom tlaku.  Teplota je snímaná termistorom, ktorá sa zobrazuje na displeji. Zariadenie bolo pred komisiou uvedené do prevádzky a bola vysvetlená jeho činnosť, ktorá je riadená pomocou Arduino Uno.
Študenti získali vecné ale aj finančné ohodnotenie a taktiež potvrdenie o účasti na strojárskej olympiáde, ktoré doložia k prihláške na VŠ. Na pôde fakulty sa stretli aj s našimi bývalými študentmi, mimochodom tiež úspešnými finalistami Strojárskej olympiády.
Táto súťaž len potvrdila, že naši maturanti sú schopní riešiť a samostatne realizovať aj vlastné projekty.

Naším študentom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy a k dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme.

Ing. Peter Lešundák

zo súťažezo súťažezo súťaže

víťazná prácazo súťaže