Súťaž zručností

Upravené: piatok, 5. máj 2017

Žiaci prvého ročníka v študijnom odbore mechanik - mechatronik  a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení si po nadobudnutých zručnostiach počas celého školského roka overili svoje schopnosti v súťaži zručností. Súťaž prebiehala na OV v dňoch 7.21. a 28. apríla 2017. Úlohou bolo vyhotovenie zasrtrkovadla podľa výrobného výkresu.

Výsledky vyhodnotenia sú nasledovné:

  1. miesto -   Peter Džima
  2. miesto -  Tomáš  Sarnovský
  3. miesto -  Dominik  Štefaňák

Víťazom blahoželáme!

Mgr. Mária Komorová

zo súťažezo súťažezo súťaže