Druhý na Slovensku

Upravené: streda, 19. február 2020

 „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ – tak to je ZENIT, súťaž zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

Tento školský rok píše súťaž ZENIT už 36-ročnú históriu vo viacerých kategóriách. Hoci strojárstvo k nim nepatrí, pýši sa tiež úctyhodným 21. ročníkom. Na celoštátnom finále ZENIT-u  v strojárstve 10. -13. februára 2020 v Košiciach sa tentokrát na štartovaciu čiaru postavilo  26 najlepších súťažiacich, víťazov ôsmich krajských kôl v štyroch kategóriách a to podľa zamerania obsahu výučby strojárstva v jednotlivých strojárskych odvetviach. Metropola východu sa tak stala priestorom pre sebarealizáciu, aplikáciu vedomostí a ukážku odborných zručností žiakov. Žiakov, ktorí sú našou budúcnosťou nielen v technike.

Michal Mojš, študent 2.C triedy, bol v kategórií R zameranej na overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky používal ručné postupy. Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti test pozostával  z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov, technického kreslenia, strojárskej technológie, strojových súčiastok a merania rozmerov. V praktickej časti súťažiaci vyrábali výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie. Na začiatku praktickej časti súťažiaci vypracovali slovný výrobný postup.

Michal Mojš predviedol odborno-praktické zručnosti, ukázal svoju genialitu, vycibrený intelekt a poriadnu dávku tvorivosti. Na celoštátnom kole ZENIT-u sa umiestnil na 2. mieste. Z Košíc si priniesol : diplom, pamätný pohár a vecné ceny.

Gratulujeme Michal, a nech sa Ti darí počas celého štúdia.

Ing. Iveta Garbinská

2. miestoz akcievýsledky