Strojárska olympiáda

Upravené: pondelok, 17. február 2020

Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nie len z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital....

Študenti svoje inovatívne myšlienky zhrnuli v prácach, ktoré zaslali na posúdenie. Všetky zaslané práce posúdili odborní garanti pre jednotlivé oblasti. Na základe posúdenia boli autori prác pozvaní do finále súťaže, na Strojnícku fakultu STU Bratislava 13.2.2020. V daný deň prebiehali obhajoby prác a študenti bojovali o skvelé umiestnenie a finančnú odmenu pre seba a aj pre svoju školu.

Finále súťaže absolvovali aj naši dvaja študenti 2.C triedy Alex Sirovič a Filip Krafčík.
Obhajoba a prezentácia práce bola posudzovaná odbornou komisiou. Komisia na základe kvality nápadu, úrovne prezentácie, myšlienky a inovatívnosti určila víťazov podľa jednotlivých kategórií. Členovia komisie boli vysokoškolskí učitelia a odborníci v danej oblasti z praxe.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo spojené so spoločenským a kultúrnym programom za účasti vedenia Strojníckej fakulty STU, vrcholových manažérov slovenských podnikov a samozrejme žiakov a zástupcov stredných škôl.

Naši študenti sa síce neumiestnili na stupni víťazov, ale získali skúsenosti a zážitok prezentovať svojho technického ducha a budúci rok to skúsia určite opäť. Držíme palce Alex a Filip!

Ing. Iveta Garbinská

z akciez akcie