Mladý Európan 20

Upravené: utorok, 22. september 2020

Regionálne kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom Mladý Európan sa konalo v náhradnom termíne 16. septembra 2020 v Poprade. Podujatie sa uskutočnilo v súlade s usmerneniami a odporúčaniami Ministerstva školstva SR, a tiež opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.

Našu školu reprezentoval Jozef Špak, Sebastián Majerčák, žiaci IV.A a Adam Vida, žiak IV.C.  V tejto súťaži si chlapci otestovali svoje európske vedomosti z rôznych oblasti – geografickej, historickej, ekonomickej a kultúrnej. Prvé kolo regionálnej súťaže pozostáva z náročného vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole mohli súťažiaci preukázať svoje jazykové zručnosti. Do tretieho kola následne postúpili tri najlepšie družstvá, kde ich čakali vedomostné otázky doplnené obrázkami. Tohtoročnými hlavnými oblasťami boli priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Dnes už existuje veľké množstvo príležitosti, pri ktorých sa môžu mladí ľudia dozvedieť viac o EÚ. Zaujímavou je však aj táto celoslovenská súťaž Mladý Európan, v ktorej žiaci získavajú poznatky o osobnostiach, krajinách a symboloch Európskej únie.

Našim chlapcom ďakujem za reprezentáciu a verím, že obohatili svoje vedomosti.

Mgr. A. Vaverčáková

z akciez akciez akcie