Európsky deň jazykov

Upravené: pondelok, 5. október 2020

Rok 2001 bol v Európe nazývaný aj Európsky rok jazykov, kedy sa konalo množstvo aktivít, ktorými sa oslávila jazyková rôznorodosť v Európe a zároveň sa podporilo aj jazykové vzdelávanie. Tento projekt bol natoľko úspešný, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov. Odvtedy sa každoročne počas tohto dňa konajú akcie, aktivity, súťaže, ktoré majú najmä u mladých ľudí podnietiť záujem o učenie sa jazykov, nielen materinských, ale aj tých cudzích.

Naša škola nie je výnimkou, a preto sme aj my v piatok 25.9. pripravili pre žiakov program, v ktorom sme im jazyky predstavili v inej forme, ako ich poznajú z vyučovacích hodín.
Počas prvej vyučovacej hodiny žiaci počúvali rozhlasovú reláciu venovanú Európskemu dňu jazykov. Tú pripravil masmediálny krúžok pod vedením p. uč. PaedDr. Miroslavy Nestorovičovej. S pomocou našich žiakov Richarda Krkošku, Michala Mojša a Timoteja Mikitu sa žiaci mohli dozvedieť, že na web stránke https://edl.ecml.at/ sa môžu dočítať zaujímavé fakty o jazykoch, zahrať si jazykové hry, či zapojiť sa do súťaží a overiť si svoju znalosť v jazykoch, ktoré sa učia. V relácii boli zadané aj zaujímavé jazykové úlohy, ktoré mohli žiaci v triedach plniť počas pesničiek. Napríklad si vypočuli anglické jazykolamy a následne mali napísať príklady na jazykolamy v slovenskom jazyku. Takisto mali možnosť zahrať sa na chvíľu na detektívov, keď si vypočuli detektívnu hádanku a mali na ňu správne odpovedať. Vypočuli si takisto 2 vtipné anglické básne zo školského prostredia a ich úlohou bolo stručne napísať, respektíve nakresliť, o čom básne boli. Úlohy vypracovali na papier a vyučujúci ich na konci hodiny zozbierali. Angličtinárky ich vyhodnotili a určili troch žiakov, ktorých odpovede boli najlepšie. Na stupni víťazov sa ocitli nasledovní žiaci:
1. miesto – Kevin Görföl z I.A
2. miesto – Šimon Valigurský zo IV.C
3. miesto – Samuel Šidlovský z I.D
Výhercom blahoželáme a určite ich neminú ani vecné ceny.
Európsky deň jazykov sa však slávil aj na iných hodinách, kedy žiaci pod vedením našich angličtinárok Mgr. Barbory Jozefčákovej, Mgr. Gabriely Heringovej a aj pod mojím vedením mali možnosť prejaviť svoju kreativitu a vyskúšať si aj znalosti v cudzích jazykoch všeobecne.
Žiaci z III.C pri Mgr. Heringovej robili kvíz o jazykoch, skúsili aj pexeso s azbukou a hádali, v akom jazyku je rozhovor, ktorý počúvali. Prváci hrali slovensko-anglické pexeso online a III.A vytvorila nástenku s pozdravmi v rôznych jazykoch.
Podobne Mgr. Jozefčáková prvákom ponúkla kvíz o jazykoch a rozpoznávali jazyky z nahrávok a nakoniec vysvetľovali význam slov po anglicky svojim spolužiakom a tí mali uhádnuť, o aké slovíčko ide.
Moji štvrtáci spoločne vymysleli príbehy, ktoré by mohli smelo odovzdať aj ako sloh na maturite. Prváci si precvičili slovnú zásobu formou rôznych hier v anglickom jazyku a tretiaci tvorili projekty na témy Najlepší študent, Najlepšia škola a Najlepší učiteľ.

Jazyky v školách, žiaľ, väčšinou nepatria medzi obľúbené predmety. Zvlášť cudzie jazyky sú pre žiakov ťažké. Ale práve vďaka takémuto dňu mali možnosť vidieť, že jazyky nie sú len o memorovaní slovíčok a učení sa náročnej gramatiky, ale môžu byť aj zaujímavé a zábavné zároveň. Veríme, že si k nim naši žiaci aj vďaka Európskemu dňu jazykov vytvoria bližší vzťah a ich učenie sa bude pre nich príjemnejšie.

Ing. Marianna Dolná

z akciez akciez akcie

z akcie

z akcie