Kurzy

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Ponúkame aj neakreditované vzdelávanie - kurzy podľa potrieb zamestnávateľov zamerané na :

  • informačné technológie
  • špecializované tematické celky v oblasti  strojárenstva a elektrotechniky