Programátor CNC

Upravené: pondelok, 16. máj 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo potvrdenie   č. POA: 3340/2016/72/1 o akreditácií vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Programátor CNC obrábacích strojov – 60 hod

Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako programátori CNC  obrábacích strojov


Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu pozná súradnicový systém obrábacích strojov, štruktúru NC programu, absolútne a prírastkové programovanie, pomocné a prídavné funkcie, bežnú údržbu stroja, zásady bezpečnosti práce na CNC obrábacom stroji.  Vie vytvoriť program súčiastky podľa technického výkresu aj s využitím cyklov pre hrubovacie a dokončovacie operácie, pre vŕtanie, rezanie závitov. Je zručný pri zadávaní a editácií programu v CNC obrábacom stroji, pri príprave stroja na prácu.