Olympiáda v anglickom jazyku

Upravené: streda, 27. november 2013

Tohoročný termín olympiády sa presunul už na november, pretože na rozdiel od predošlých ročníkov sme sa v tomto školskom roku zapojili do celoslovenskej súťaže v znalosti anglického jazyka. To znamená, že víťaz školského kola sa 16. januára 2014 zúčastní obvodného kola spolu s víťazmi z ostatných odborných škôl. 25. november bol teda dňom, kedy si 10 najlepších študentov angličtiny na našej škole meralo sily v oblasti ovládania tohto svetového jazyka. Novinkou bolo aj to, že sa súťažilo len v jednej kategórii, čo mohlo byť zdanlivou nevýhodou pre mladších študentov. Nakoniec sa však prváci prejavili ako zdatní súperi a budúci adepti na popredné miesta.

Prvá – písomná - časť olympiády bola skutočne náročná a preverila schopnosť študentov počúvať, čítať a zároveň porozumieť anglickým textom. V jej rámci sme tiež zisťovali, nakoľko sa študenti priatelia s anglickou gramatikou a lexikou. Nuž a po absolvovaní tohto písomného testu môžeme len konštatovať že toto priateľstvo v mnohých prípadoch potrebuje ešte veľa utužovania.
V druhej časti sa súťažiaci popasovali (treba uznať že úspešne) so situačnými úlohami, v rámci ktorých museli dokázať svoje schopnosti pohotovo a správne používať svoju slovnú zásobu. Po absolvovaní týchto priateľských rozhovorov s členmi poroty ich čakala posledná prekážka pred dosiahnutím cieľa – porozprávanie krátkeho príbehu na základe obrázka, ktorý videli po prvý krát. Aj tu sme s radosťou ocenili kreativitu a pohotovosť našich študentov.
Rozdiely medzi súťažiacimi na prvých miestach boli naozaj veľmi malé, ale nakoniec predsa len určili nasledovné pozície v cieli:
1. Kester Štefan            IV.B    (54,5 zo 70 bodov)
2. Sterančák Adrián         IV.A    (53    zo 70 bodov)
3. Floriančič Martin       II.C    (52    zo 70 bodov)

Najlepším súťažiacim gratulujeme, absolútnemu víťazovi budeme silno držať prsty v januári na obvodnom kole. Pochvalu udeľujeme všetkým účastníkom za prejavené vedomosti a odvahu, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Ing. Darina Vargová

písomná časťústna časť