Dejepisná exkurzia

Upravené: pondelok, 24. október 2022

20.10.2022 sme absolvovali exkurziu po historických  pamiatkach  mesta Kežmarok. Počas tejto exkurzie sme navštívili veľa pamiatok ako napríklad: Reduta, Klietka hanby, Radnica, Nový evanjelický kostol, Katov dom, Gréckokatolícky chrám. Okrem toho štatút stredovekého kráľovského mesta Kežmarok bolo cítiť na starobylom námestí na každom kroku. Naozaj bolo čo obdivovať. Keď človek ide len tak  s rodinou na nákupy, neuvedomuje si, aké historicky významné je toto infraštruktúrou nie veľmi slávne mestečko.

Potravinová zbierka

Upravené: štvrtok, 20. október 2022

Organizácia spojených národov vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je totiž jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Chudoba negatívne vplýva nielen na ekonomickú budúcnosť krajiny, ale má dopad aj na duševné a sociálne zdravie rodiny ako takej. Nemožno individualizovať a viniť jedinca zato, v akej situácii sa nachádza.

Účelové cvičenia

Upravené: streda, 19. október 2022

Účelové cvičenia sme so žiakmi našej školy absolvovali v dňoch 12. a 13. októbra. V stredu 12. 10. sa žiaci II. ročníka prešli okolo Zvernice na Kvetnici – Obore, kde sme mohli vidieť drevorezby muflóna, diviaka a vlka.

#BeActive

Upravené: streda, 12. október 2022

    Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok prebehol už 8. ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

V Elektrickej stanici

Upravené: utorok, 11. október 2022

Dňa 6.10. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka, odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku, zúčastnili exkurzie v Elektrickej stanici v Lemešanoch. V areáli ES nás privítali zamestnanci VSD, ktorí nás sprevádzali po jednotlivých častiach ES.
     Úvod exkurzie patril prezentácii venovanej oboznámeniu s históriou a zmenami, ktoré prebehli v predchádzajúcom období v rámci reorganizácie VSD a informáciám o jednotlivých častiach a pracoviskách  ES.

Európsky deň jazykov

Upravené: piatok, 30. september 2022

Tak ako aj po minulé roky, tak aj tento rok sme si v našej škole pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov. Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov už pred 21 rokmi a odvtedy sa každoročne konajú v tento deň rôzne besedy, kvízy, súťaže, žiaci tvoria projekty, či na školách prebiehajú rozhlasové relácie.

Finále šk. ligy

Upravené: utorok, 28. jún 2022

Dňa 21.06. 2022 vyvrcholila finálovými zápasmi Školská liga vo futbale. Triedne kolektívy, ktoré sa do súťaže zapojili bojovali počas školského roka o postup do finálového turnaja. Družstvá nemohli naplniť celý harmonogram a odohrať všetky predpísané zápasy, nakoľko tieto boli obmedzené rozsahom covidových opatrení.

Vymeň cigaretu za jablko

Upravené: pondelok, 20. jún 2022

WHO vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Ročne tabak zabíja na svete 6 miliónov ľudí, z nich je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Podľa WHO začína vo svete každý deň fajčiť 100-tisíc detí. Každé dieťa pritom vyrastá s rodičmi, v kruhu dospelých, kde získava návyky. Škodlivým účinkom pasívneho fajčenia je vo svete vystavených 700 miliónov detí. S fajčením experimentujú už 11- a 12-ročné deti.

Maturita 2022

Upravené: utorok, 7. jún 2022

27. 5. 2022 sa škola zaplnila slávnostne vyobliekanými študentmi, prichystanými  prevziať si doklady o úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, ktorá ich posunie do ďalšieho pracovného alebo vysokoškolského života.
     „Štyri roky.....,čo to vlastne znamená? Číslo štyri symbolizuje disciplínu, spoľahnutie sa na niekoho, pracovitosť, ale aj veľkú drinu. Pre nás všetkých má toto číslo špecifický význam. Sú to roky  úsilia učiť sa, preukazovať vedomosti a zručnosti, ale aj roky trávenia času v triednom kolektíve, so spolužiakmi a kamarátmi, roky  úspechov aj neúspechov a hlavne, štyri roky dospievania.

Medzinárodný deň rodiny

Upravené: utorok, 7. jún 2022

20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN  15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Význam tohto dňa spočíva v pripomenutí si dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti.