Obvodné kolo OAJ

Upravené: streda, 12. február 2020

Dňa 15.1.2020 sa na Súkromnej strednej odbornej škole na Ulici 29. augusta v Poprade konalo Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci rôznych typov stredných škôl z okresov Poprad, Levoča a Kežmarok, ktorí boli rozdelení do príslušných kategórií.

Tešíme sa na Vianoce

Upravené: piatok, 17. január 2020

Atmosféru blížiacich sa sviatkov spolu s históriou si pripravila trieda I.D. Pozývala študentov do svojej triedy na ukážku vianočných ozdôb.

Školské kolo OSJL

Upravené: streda, 11. december 2019

Dňa 10. decembra 2019 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si mohli svoje čitateľské zručnosti preveriť v náročnom teste, v ktorom okrem vyhľadávania a selektovania informácií z ukážok  museli preukázať aj svoju zdatnosť v jazykovedných rovinách  slovenského jazyka.

Mikuláš v škole

Upravené: utorok, 10. december 2019

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na našu školu. V piatok 6.12.2019 prišiel študentom rozdať sladkosti v sprievode dvoch čertíc. O dobrú náladu sa postaral harmonikár veselými pesničkami . Svojou prítomnosťou a darčekmi nám priblížil Vianoce.

Imatrikulácia

Upravené: pondelok, 9. december 2019

Najmladší študenti  strávili v našej škole už nejaký čas, udomácnili sa a skamarátili.  Preto sa starší spolužiaci z III.C rozhodli 4.12.2019 usporiadať imatrikuláciu prvých ročníkov a prijať  ich do svojich radov, aby  sa stali ozajstnými študentami  našej školy.

Pre Červené stužky

Upravené: piatok, 17. január 2020

Na Slovensku bolo v roku  2018 diagnostikovaných celkovo 102 nových prípadov HIV infekcie. Diagnostikovaných bolo 10 prípadov AIDS a hlásené boli tri prípady úmrtia pacientov. Výskyt HIV a AIDS začali úrady na Slovensku sledovať od roku 1985. Do konca roka 2018 ich zaznamenali 1072, z toho Slovákov bolo 904, zvyšok tvorili cudzinci. U 118 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zomrelo 71 HIV infikovaných, z toho 52 v štádiu AIDS. / 4.6.2019, TA3 TASR /

Školské kolo ONJ

Upravené: štvrtok, 5. december 2019

Dňa 29. 11. sa konalo školské kolo ONJ,  ktoré môžeme označiť ako výnimočné v zmysle tom, že je na dlhé obdobie  posledné. Tohtoroční štvrtáci dokončujú svoj urputný boj s ťažkými  gramatickými, logicky nevysvetliteľnými pravidlami, a s obrovskou, stáročiami sa zaplňujúcou slovnou zásobou, na ktorú treba dril a pamäťové učenie. A to sa dnes nenosí, ba až zaznáva, no napriek všetkým objektívnym a subjektívnym prekážkam chlapci statočne zdolali písomný test zložený z troch častí, počúvania, čítania s porozumením a z testu obsahujúceho gramatické štruktúry vo viacerých jazykovedných oblastiach.

Ideme do celoštátneho kola

Upravené: pondelok, 2. december 2019

Zapojili sme sa do krajského kola ZENIT v strojárstve, ktoré sa konalo 27. 11. 2019 v Spojenej škole v Prešove.  Súťažili sme v kategóriách:
- ručné spracovanie kovov -  Michal Mojš  II.C mechanik mechatronik,
- strojové obrábanie -  Kristián Heržák III.C programátor,
- programovanie CNC -  Jakub Mráz IV.C programátor.

Olympiáda ľudských práv

Upravené: piatok, 17. január 2020

Ľudské práva patria všetkým ľudským bytostiam od narodenia bez ohľadu na pohlavie,  rasu, národnosť, etnickú príslušnosť,  jazyk , náboženstvo alebo akékoľvek iné postavenie. Ľudské práva zahŕňajú právo na život a slobodu, slobodu  prejavu a myslenia, právo na vzdelanie a mnoho ďalších. Tieto práva je oprávnený mať každý bez toho, aby bol diskriminovaný. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie spojených národov, plní úlohy, na ktoré sa tieto inštitúcie zameriavajú.

3 medaily z finále

Upravené: streda, 27. november 2019

Odkedy sme sa zapojili do súťaže Silná ruka, každý rok sme sa prebojovali až do celoslovenského finále. Pred dvoma rokmi sme priniesli zlatú, minulý rok zlatú a striebornú medailu a aj tento ročník bol veľmi úspešný, lebo sme priniesli 3 bronzové medaily.