Rozhlasová relácia

Upravené: pondelok, 16. september 2013

Dňa 13. 9. 2014 sa éterom našej školy prvýkrát v tomto školskom roku ozvala pieseň Priateľov Zeme  v rozhlasovej  relácii venovanej tohtoročným plánovaným aktivitám projektu Comenius. Po spomienkach na slnečné obdobie letných prázdnin sa v rekapitulácii pripomenuli najdôležitejšie fakty a udalosti uplynulého školského roka - od rozbehnutí prác návštevou čističky odpadových vôd, tvorbou prezentácií na vybrané témy ochrany životného prostredia, usporiadaním besedy o ochrane tatranských lesov, čistenia  a skrášľovania okolia školy, triedenia a zberu odpadových materiálov až po  návštevy partnerských krajín v Španielsku, Nemecku  a naše privítanie všetkých účastníkov projektu na Slovensku, na pôde našej školy v júnovom koncoročnom období.

Tento školský rok nás očakáva nemenej aktivít , ktoré sa uzatvoria veľkým finále  v mesiaci jún 2014 v prímorskom meste Ágiulas, kde sa uskutoční ukončenie  a vyhodnotenie dvojročného projektu, na ktorom participuje naša škola spolu s Nemcami, Poliakmi a samozrejme, tvorcami projektovej myšlienky, Španielmi.

V ďalšom vstupe relácie uvedenom piesňou Richarda Mullera  „Nález na svedomí“ sme si pripomenuli čo všetko už ako ľudstvo  na svedomí máme v správaní sa voči prírode a čo všetko musíme urobiť,  aby sme nepriaznivé dopady na životné prostredie zmiernili. Tak napríklad, v mesiaci september sa už po druhýkrát objavila v médiách myšlienka tzv. týždňovej mobility, v ktorej sa vyzývajú ľudia, aby chodili do práce alebo na iné miesta šetrnejšími prostriedkami ako bicykel, vlastné nohy, kolieskové korčule, alebo namiesto auta použili autobus. Aj my sme sa pripojili k tejto aktivite tým spôsobom , že do konca septembra žiaci našej školy zdokumentovaním fotografiami a zápismi do knihy dokážu , že sa dopravili a aj odišli zo školy výhradne peši, na bicykli alebo kolieskových korčuliach. Ďalej nás v jesennom období očakáva úprava átria , ktoré plánujeme nielen skrášliť , ale aj architektonicky pozmeniť, výstava úžitkových a dekoratívnych predmetov vyrobených z odpadových materiálov rôzneho druhu a začiatkom októbra sa uskutoční prvá tohtoročná návšteva v poľskom meste Szamotuly. Okrem nej vybraní študenti pocestujú na jar do Nemecka a tí najaktívnejší sa zúčastnia už spomínaného ukončenia projektu v Španielsku.  Takže v závere si chceme všetci popriať veľa síl do náročnej a aktivitami naplnenej práce, aby sme úspešne dorazili do cieľa s vedomím, že naša práca mala nielen pozitívny dopad na  znalosti a zručnosti v anglickom jazyku , ale aj na našu tak ťažko skúšanú  a nami ničenú prírodu. O priebehu ďalších aktivít vás  budeme podrobne informovať v rubrike projektu Comenius na našej domovskej stránke.

M. Nestorovičová

naši moderátorinaši moderátori