Záver projektu Comenius

Upravené: streda, 29. október 2014

V piatok 24. októbra sa v učebni angličtiny konala diseminácia projektu Comenius – Priatelia Zeme. Cieľom diseminácie bolo ukázať súčasným prvákom a aj žiakom vyšších ročníkov, ktorí neboli zaangažovaní v projekte, čím naši žiaci a celý tím žili predchádzajúce dva školské roky.

Účastníci projektových stretnutí komentovali fotografie, spomínali na to, ako sa pripravovali na prezentácie, čo sa im páčilo v danej krajine, aké mali zážitky z rodín, v ktorých boli ubytovaní, čo robili v osobnom voľne, aké jedlá ochutnali a aké nadviazali priateľstvá.

Do projektu sa aktívne zapojilo 120 žiakov, 9 učiteľov, uskutočnilo sa 6 stretnutí, urobili sme 37 aktivít, 33 prezentácií, 19 študentských a 17 učiteľských mobilít. Precestovali sme 16 406 km.

Na záver projektu naši žiaci spolu s učiteľkami anglického jazyka Ing. Darinou Vargovou a Mgr. Máriou Terrajovou vydali v angličtine projektový časopis a upravili a zviazali súťažné literárne práce žiakov zo všetkých zúčastnených krajín.

Mgr. Jana Gabajováz prezentácie projektuz prezentácie projektuz prezentácie projektu

z prezentácie projektuz prezentácie projektuz prezentácie projektu