Energetika v praxi

Upravené: štvrtok, 23. máj 2013

VSE a.s., pripravila pre partnerské školy podujatie s názvom Energetika v praxi, ktoré prebehlo 2. mája 2013 v našej škole. Zúčastnili sa na ňom učitelia, majstri odborného výcviku a vedenia z piatich škôl, s ktorými VSE spolupracuje a podporuje ich už viac ako 6 rokov.

Po úvodnom predstavení nás zástupcovia VSE oboznámili s náborovými cieľmi a dôvodmi spolupráce so školami. Potom nasledovali praktické ukážky na cvičnom poli, ktoré pre nás VSE postavila v roku 2010. Naši žiaci tu predvádzali jednotlivé činnosti a práce, ktoré majstri aj popisovali. V ďalšej časti nám Ing. Romaňák a Ing. Mačák predstavili pracovnú verziu príručky Vybrané učebné témy pre elektrotechnikov, v ktorej spracovali v rozsahu takmer 100 strán hlavne problematiku distribučnej siete 22kV. V príručke je množstvo fotografií a obrázkov, ktoré veľmi dobre ilustrujú uvedenú problematiku. Príručku sme dostali na pripomienkovanie a prípadne návrhy sú zástupcovia VSE ochotní doplniť. Predstavili nám tiež video ukážku, ako postupujú pracovníci po nahlásení resp. zistení poruchy na vn vedení až po zabezpečenie a odovzdanie pracoviska pracovnej skupine. V prípade našich požiadaviek prejavili ochotu pripraviť podobné video podklady k výučbe.

Ešte pred obedom sme sa presunuli do učebne energetiky v našich dielňach, kde naši majstri popísali jednotlivé panely a zariadenia a nasledovali praktické ukážky prác opäť v podaní našich žiakov. Poobede nasledovali exkurzie v ES Poprad-Stráže a na Hrebienku.

Všetci zúčastnení veľmi pozitívne hodnotili stretnutie a prepojenie školy s praxou. Spolupráca a podpora so strany VSE by mala byť príkladom aj pre ďalších zamestnávateľov.

Ján Furcoň

predstavenie cieľov VSEpraktické ukážky na cvičnom polipraktické ukážky na cvičnom polipraktické ukážky na cvičnom polipredstavenie príručkypopis učebne energetikypredvedenie viazania vodiča k izolátoruexkurzia v ES Poprad-Stráže