Exkurzia v TES Vsetín

Upravené: streda, 5. december 2012

Dňa 28. 11. 2012 sa 9 silnoprúdarov z III.A triedy spolu s pedagógmi a majstrami  zúčastnilo exkurzie v českom elektrotechnickom závode TES Vsetín . Pred bránou TES-u nás privítal p. Visner, vedúci personálneho oddelenia. Najskôr všetkých oboznámil s históriou vzniku a fungovania podniku ako súčasťou závodu MEZ Vsetín a neskôr ako samostatného podniku TES.

Následne exkurzia pokračovala prehliadkou strojárenskej časti výroby a jej jednotlivých prevádzok : nástrojárňou, lisovňou, tryskárňou  a zvarovňou. Tu žiaci videli výrobu magnetických obvodov nn a vn synchrónnych generátorov a to vystrihovanie, drážkovanie a skladanie plechov magnetických obvodov, výrobu a opracovanie hriadeľov rotorov, zváranie kostier,  ložiskových štítov, základových rámov generátora. Elektroúsekom nás previedol p. Korejčík . Žiaci  videli spôsoby navíjania cievok , ich vkladania do drážok, bandážovanie izolačnými páskami i zariadenie pre impregnáciu a sušenie stroja.

Záver exkurzie patril skúšobni, kde p. Rezníček objasnil druhy skúšok a spôsoby skúšania synchrónnych generátorov. Exkurzia splnila svoj účel, pretože žiaci si mohli svoje teoretické  znalosti overiť a hlavne prehĺbiť praktickými ukážkami.

Ing. Vdovjáková

pred firmou